Despre noi

eMeMeM SMART Residence & MMM World Trade Company

(MMM Business Club)

- Be SMART! -

Phone: +4 0757 666 982 (+4 0757 MMM WTC). E-mail: office@mmmwtc.comWebsite: www.mmmwtc.com

Societatea noastră are caracter internațional, iar prin obiectul ei principal de activitate oferă consultanță pentru afaceri și management, în vederea identificării unor soluții pentru eficientizarea business-urilor prezente în diferite domenii de activitate din țară sau străinătate.


Per ansamblu, povestea companiei poate fi exprimată prin logo, care reprezintă îmbinarea mai multor caracteristici ale vieții sociale.

În primul rând, este important de menționat că această companie este caracterizată de multi/interdisciplinaritate, ceea ce se poate observa și din obiectul ei principal de activitate, prin care se adresează mai multor persoane și domenii de activitate din societate (persoane fizice, persoane juridice și instituții publice).

Astfel, logo-ul este compus din 4 elemente specifice companiei (leu, MMM, site-ul și roata dințată), care semnifică domeniile de proveniență și formarea, respectiv evoluția profesională/educațională echipei de conducere!

Fiecare element are o semnificație aparte:

1. Leul (regele junglei) - exprimă putere, ambiție, curaj, ferocitate, perseverență, inteligență și skill-uri de conducere, leadership.

2. MMM - reprezintă inițialele numelui (Mircea-Mădălin MARIAN), iar stilul în care este scris exprimă: naturalețe; bun gust; simplitate, dar în același timp și complexitate; diplomație; educație; flexibilitate; mobilitate, respectiv alte caracteristici ale științelor sociale (comunicare, sociabilitate, networking, etc.).

3. Site-ul expus în logo (www.MMMWTC.com) - exprimă tehnologizarea, digitalizarea, globalizarea, networking-ul, era informațională în care fiecare dintre noi trăim (pe care compania noastră le promovează), însă reprezintă și o formă de publicitate prin care cei interesați (parteneri, viitori parteneri) să rețină mai simplu numele acestuia.

4. Roata dințată - reprezintă științele exacte (matematică, informatică, fizică, chimie, etc.), adică o piesă dintr-un mecanism fin sau dintr-un întreg sistem, pe care-l determină să se miște (rotească), să se dezvolte ori să evolueze, astfel încât să producă energie ori să aducă "plus valoare" unei activități specifice. Roata, în ansamblul ei, poate însemna: a. la nivel micro comunitatea/afacerea, unde fiecare dinte al roții reprezintă persoanele din acea zonă/activitate (accentul pus pe resursa umană); b. la nivel macro, de exemplu uniunea de state (UE, SUA, etc.), unde fiecare dinte al roții poate însemna statul în sine. În momentul în care discutăm, atât de mecanisme fine ori de sisteme integrate, fiecare trebuie să funcționeze perfect, prin îmbinări perfecte, pentru ca tot ansamblul să evolueze (transpus în viața socială: colaborări, parteneriate, uniuni, etc.).

Ceea ce promovează compania noastră este un stil de viață (life style: SMART Life), învățare și dezvoltare continuă, educație, evoluție (profesională, educațională, financiară, socială, tehnologică, digitală), precum și alte astfel de aspecte de ordin pozitiv.

Valori


Încredere, creativitate, inovație, tehnologizare, digitalizare, onestitate, beneficii mutuale, independență, interdisciplinaritate, confidențialitate, flexibilitate și bun gust.

Obiective


1. Societatea are în vedere dezvoltarea relațiilor economice între state, prin intensificarea schimburilor comerciale, chiar și pe componenta diplomației economice, dar, nu numai - prin identificarea de colaboratori în toate colțurile lumii.

2. Atragerea de investitori străini (Investiții Străine Directe - ISD), prin oferirea de consultanță (acestora) cu privire la piața internă (specificul național), în scopul: a. protecției investițiilor; b. susținerii dezvoltării companiilor de profil, cu incidențe directe în crearea de locuri de muncă, creșterea nivelului de trai, precum și identificarea altor oportunități investiționale.

3. Implementarea soluțiilor inovatoare (noilor tehnologii) în activitatea de management pentru IMM-uri și mari companii.

4. Identificarea oportunităților de afaceri/business de pe diferite piețe (din țară și străinătate), respectiv valorificarea lor, prin intermediul mijloacelor și metodelor specifice existente pe piață, pentru asigurarea necesarului zilnic din punct de vedere social, economic, tehnologic, etc..

5. Dezvoltarea conceptului: international business.

Ce facem?


Oferim:

1. Consultanță pentru management și afaceri.

2. Consultanță în domeniul protecției datelor cu caracter personal (GDPR).

3. Consultanță în domeniul asigurărilor (asigurări online, constatări daune, evaluări, expertize - www.ConstatariDaune.ro).

4. Consultanță/Consiliere juridică în materie de legislație internațională pe diferite zone de activitate (pe componente bilaterale și multilaterale).

5. Consultanță în domeniul securității naționale/regionale/internaționale (promovarea culturii de securitate la nivel național/european/internațional).

6. Implicarea în susținerea și dezvoltarea educației financiare și de securitate.

7. Realizarea de profiluri de țară, în ceea ce privește elementele de ordin economic, tehnic, social, cultural, etc..

8. Consultanță cu privire la educația financiară, time management, money management, management, promovarea instrumentelor tehnice/informaționale, etc..

9. Consultanță în elaborarea proiectelor în vederea atragerii de fonduri europene.

10. Alternative de diversificare a beneficiilor angajaților.

Cum facem?


1. Identificarea societăților de producție de la nivel național/internațional (IMM-uri ori companii de calibru) și promovarea lor, prin diferite mijloace, la nivel internațional ori către piețe de desfacere dedicate domeniului în care activează.

2. Identificarea de soluții ingenioase/inovatoare din diferite domenii de activitate, respectiv susținerea și dezvoltarea lor prin crearea de Start-Up-uri, în vederea promovării lor la nivel național și internațional.

Adresabilitate


Persoane fizice I Persoane Juridice (companii, IMM-uri) I Instituții Publice

Ne adresăm absolvenților de studii superioare, care doresc să înființeze, administreze și dezvolte un business de la 0.

Ne adresăm rezidenților altor state, care vin în România în scopuri de afaceri, investitorilor străini, precum și altor persoane care pot susține activitatea societății.

Totodată, ne adresăm antreprenorilor români, care doresc să se dezvolte atât la nivel național, cât și internațional.

Start-up-urilor care doresc consultanță în ceea ce privește gestionarea și administrarea eficientă a business-ului, dezvoltarea acestuia la nivel local, național, european și internațional.

Societatea își desfășoară activitatea, la cerere, pe întreg teritoriul național, precum și la nivel internațional.

Susținerea antreprenorilor în misiunea lor de a asigura diferite cerințe ale pieței prin calitate.